top of page

Bijbelse snelweg opgegraven

In het drukke Bijbelse Jeruzalem viel één straat in het bijzonder op. De straat werd beschreven als het kloppende hart van de stad; een plaats van bruisende handel, balkenende ezels, een blinde man die om een aalmoes smeekte, een levendige dierenmarkt, en zelfs geldwisselaars die pelgrims in staat stelden valuta te wisselen. De drukte steeg exponentieel tijdens de verschillende Joodse feestdagen, toen honderdduizenden voeten zich over deze weg richting de Tempel bewogen.


Jeruzalem werd verwoest en sindsdien wordt onophoudelijk gezocht naar aanwijzingen en elementen om te kunnen reconstrueren wat ooit was. Kortgeleden werd er een unieke archeologische ontdekking gedaan in de Stad van David, die het gissen en gokken wat betreft de bovenstaande taferelen voor een deel wegneemt. Anna en Jeannette, beide woonachtig in Jeruzalem, gaan in gesprek over de recente opgravingen en hun belang.


Als vrienden uit Nederland je vragen naar wat de Stad van David precies is, hoe zou je het dan beschrijven? Jeannette: ‘’De Stad van David is de naam die aan het oudste gedeelte van Jeruzalem wordt gegeven, zuidelijk gesitueerd van wat nu bekend staat als de Oude Stad. Het is de plek waar vroeger het paleis van koning David en omliggende bewoning stond. Echt het epicentrum van Jeruzalem voordat de Tempel werd gebouwd. Je kunt de Stad van David bezoeken, er zijn ontzettend veel archeologische opgravingen gedaan. Je ziet de Bijbel voor je ogen driedimensionaal worden.’’


Nieuwe ontdekkingen

Anna: ‘’Er is écht zoveel te zien: een watertunnel uit de tijd van koning Hizkia, het paleis van koning David, het badwater van Siloam, etc. En er zijn iedere keer weer nieuwe ontdekkingen wat steeds weer grote verwondering wekt. Recentelijk werd er een straat uit Jezus’ tijd blootgelegd, een 8 meter brede en 600 meter lange weg die van het badwater Siloam naar de Tempelberg leidt. Om verschillende redenen zijn historici ervan overtuigd dat deze straat werd gebruikt door de miljoenen pelgrims die jaar in jaar uit Jeruzalem bezochten. Zeer waarschijnlijk liep Jezus zelf ook over deze straat.’’


Jeannette: ‘’Ik begreep ook dat er, zeker voor ons als christenen, nog een ander interessant element is. Archeologen vonden namelijk een trap, leidend naar een wat raadselachtig platform. Een soort podium. Verschillende historici zijn van mening dat het gebruikt werd voor het aanspreken van voorbijgangers. In de buurt van het podium zijn ook verkoolde overblijfselen van een palmboom gevonden, die mogelijk voor schaduw zorgde rondom en op het platform. Het podium wordt in verband wordt gebracht met Handelingen 2, het gedeelte over de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest.


Logische plek

Anna: ‘’Dat heb ik ook gehoord. In Handelingen 2 spreekt Petrus de menigte vurig toe, waarna 3000 zich bekeren en laten dopen. De gebeurtenis speelt zich af tijdens Sjavoeot, het Wekenfeest, dus zou de opgegraven bedevaartsweg een logische plek zijn geweest voor Petrus om te prediken. Daarbij was het nabije badwater (‘mikwe’) Siloam in die tijd de enige plek waar 3000 man gedoopt hadden kunnen worden. Petrus refereert in zijn speech ook aan het graf van koning David en dat het nabij is (vers 29). Volgens de Bijbel is David begraven in de Stad van David, vlakbij het podium, en niet op de berg Zion waar tegenwoordig een dergelijke traditie is.’’


Duizenden mensen

Jeannette: ‘’De datering van de straat klopt natuurlijk ook, archeologen schatten dat de straat aan is gelegd tijdens het bewind van Pontius Pilatus. Alles bij elkaar is het dus best goed mogelijk dat Petrus sprak van het opgegraven podium, gaaf! Ik probeer me voor te stellen hoe dat ging, hoeveel bekijks hij trok. Volgens Flavius Josephus bezochten wel 2,5 miljoen pelgrims Jeruzalem gedurende de feestdagen, duizenden mensen moeten flarden van Petrus’ preek gehoord hebben. Indrukwekkend!’’


Verbeelding

De tegenstelling tussen het bovengelegen, drukke Jeruzalem van 2021 en de kalmte van de ondergrondse Bijbelse opgravingen is groot. Een paar trappen de diepte in brengen je 2000 terug. De stilte geeft ruimte voor verbeelding en devotie. En de archeologen in Jeruzalem werken ondertussen gewoon verder, want dit zal verreweg de laatste ontdekking niet zijn.


De nieuwe opgravingen worden binnenkort opengesteld voor het publiek.Dit artikel is eerder gepubliceerd in de november 2021 editie van "Israël Aktueel", het huisblad van de stichting Christenen voor Israël.bottom of page